ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Φεβρουαρίου, 2020:

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 έως 17 Φεβρουαρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 15 έως 17 Φεβρουαρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.220,519
UNLEADED 95 BIO 1.166,038 1.165,540
UNLEADED 100 BIO 1.236,954 1.237,351
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 922,061 920,984
HEATING GASOIL (ΧΠ) 712,117 710,947
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.011,543 1.013,883
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 648,979 645,012
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 709,279 705,312
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,038 659,934
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 727,839 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,362 457,182
Fuel Oil No 380 1%S 450,399 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 500,690 -
KERO SPECIAL 506,230 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 272,890 277,500
ΒΕΑ 30/45 - 295,050
ΒΕΑ 35/40 290,430 -
ΒΕΘ 50/70 276,580 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020

Παρασκευή, 14 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.216,390
UNLEADED 95 BIO 1.161,940 1.161,411
UNLEADED 100 BIO 1.232,631 1.233,008
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 916,773 915,685
HEATING GASOIL (ΧΠ) 706,960 705,780
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 1.000,143 1.002,451
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 636,500 632,514
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 696,800 692,814
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,133 655,936
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 713,214 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 453,633 452,453
Fuel Oil No 380 1%S 445,802 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 496,400 -
KERO SPECIAL 501,930 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 265,940 270,530
ΒΕΑ 30/45 - 288,030
ΒΕΑ 35/40 283,440 -
ΒΕΘ 50/70 269,620 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020

Πέμπτη, 13 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.213,308
UNLEADED 95 BIO 1.158,838 1.158,350
UNLEADED 100 BIO 1.229,336 1.229,743
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,261 913,214
HEATING GASOIL (ΧΠ) 704,805 703,655
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 988,651 990,990
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 623,534 619,607
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,834 679,907
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 629,923 654,706
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 697,319 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,056 450,898
Fuel Oil No 380 1%S 444,307 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 495,280 -
KERO SPECIAL 500,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,400 266,000
ΒΕΑ 30/45 - 283,460
ΒΕΑ 35/40 278,860 -
ΒΕΘ 50/70 265,070 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020

Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.210,644
UNLEADED 95 BIO 1.156,174 1.155,685
UNLEADED 100 BIO 1.226,519 1.226,926
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,920 911,861
HEATING GASOIL (ΧΠ) 704,001 702,862
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 977,789 980,119
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 611,014 607,089
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,314 667,389
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 630,705 655,439
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 681,464 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,429 449,270
Fuel Oil No 380 1%S 442,619 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 495,370 -
KERO SPECIAL 500,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 257,720 262,310
ΒΕΑ 30/45 - 279,740
ΒΕΑ 35/40 275,150 -
ΒΕΘ 50/70 261,390 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2020

Τρίτη, 11 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.212,139
UNLEADED 95 BIO 1.157,658 1.157,191
UNLEADED 100 BIO 1.227,831 1.228,269
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 913,764 912,736
HEATING GASOIL (ΧΠ) 705,242 704,112
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 971,209 973,558
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 603,081 599,186
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,381 659,486
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 633,634 658,317
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,816 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,219 451,080
Fuel Oil No 380 1%S 444,449 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 497,410 -
KERO SPECIAL 502,890 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,400 263,980
ΒΕΑ 30/45 - 281,360
ΒΕΑ 35/40 276,780 -
ΒΕΘ 50/70 263,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Φεβρουαρίου 2020

Σάββατο έως Δευτέρα, 8 έως 10 Φεβρουαρίου 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.211,539
UNLEADED 95 BIO 1.157,079 1.156,601
UNLEADED 100 BIO 1.227,099 1.227,526
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,288 911,271
HEATING GASOIL (ΧΠ) 704,316 703,187
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 970,996 973,334
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 602,614 598,729
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 662,914 659,029
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 635,180 659,801
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 669,850 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,697 451,558
Fuel Oil No 380 1%S 445,070 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 498,030 -
KERO SPECIAL 503,500 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 261,730 266,310
ΒΕΑ 30/45 - 283,660
ΒΕΑ 35/40 279,070 -
ΒΕΘ 50/70 265,380 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 7 Φεβρουάριος 2020

Παρασκευή, 7 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.209,332
UNLEADED 95 BIO 1.154,892 1.154,394
UNLEADED 100 BIO 1.224,750 1.225,147
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 906,624 905,576
HEATING GASOIL (ΧΠ) 699,099 697,960
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 969,135 971,443
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 600,966 597,071
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 661,266 657,371
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 631,743 656,293
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 668,649 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 450,022 448,864
Fuel Oil No 380 1%S 442,730 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 492,450 -
KERO SPECIAL 497,910 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 259,410 263,960
ΒΕΑ 30/45 - 281,260
ΒΕΑ 35/40 276,710 -
ΒΕΘ 50/70 263,050 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 6 Φεβρουάριος 2020

Πέμπτη, 6 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.211,122
UNLEADED 95 BIO 1.156,702 1.156,194
UNLEADED 100 BIO 1.226,519 1.226,895
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 904,794 903,745
HEATING GASOIL (ΧΠ) 697,665 696,516
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 971,534 973,823
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 603,295 599,380
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 663,595 659,680
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 634,661 659,161
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 670,836 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 452,992 451,822
Fuel Oil No 380 1%S 446,168 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 492,140 -
KERO SPECIAL 497,600 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 258,950 263,490
ΒΕΑ 30/45 - 280,780
ΒΕΑ 35/40 276,240 -
ΒΕΘ 50/70 262,590 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 5 Φεβρουάριος 2020

Τετάρτη, 5 Φεβρουάριος 2020
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.211,457
UNLEADED 95 BIO 1.157,018 1.156,529
UNLEADED 100 BIO 1.226,825 1.227,231
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 905,068 904,021
HEATING GASOIL (ΧΠ) 698,479 697,339
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 976,752 979,060
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 608,055 604,159
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 668,355 664,459
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 643,122 667,643
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 674,660 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 458,535 457,385
Fuel Oil No 380 1%S 452,169 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 494,670 -
KERO SPECIAL 500,130 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 257,880 262,430
ΒΕΑ 30/45 - 279,710
ΒΕΑ 35/40 275,160 -
ΒΕΘ 50/70 261,510 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)