ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Μαρτίου, 2019:

Σάββατο έως Δευτέρα, 16 έως 18 Μαρτίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 16 έως 18 Μαρτίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.207,145
UNLEADED 95 BIO 1.162,947 1.162,479
UNLEADED 100 BIO 1.231,442 1.231,839
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 980,234 979,228
HEATING GASOIL (ΧΠ) 767,706 766,608
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 998,739 999,146
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 622,882 619,079
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 683,182 679,379
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 715,218 739,219
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 675,179 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 470,789 469,671
Fuel Oil No 380 1%S 457,660 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,000 -
KERO SPECIAL 591,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 377,230 376,130
ΒΕΑ 30/45 - 393,040
ΒΕΑ 35/40 394,130 -
ΒΕΘ 50/70 380,790 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2019

Παρασκευή, 15 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.207,329
UNLEADED 95 BIO 1.163,170 1.162,661
UNLEADED 100 BIO 1.231,757 1.232,113
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,943 980,906
HEATING GASOIL (ΧΠ) 769,313 768,173
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 998,180 998,546
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 621,875 618,022
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 682,175 678,322
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 717,872 741,863
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 673,247 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 473,454 472,305
Fuel Oil No 380 1%S 460,396 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 586,380 -
KERO SPECIAL 591,730 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 376,870 375,750
ΒΕΑ 30/45 - 392,670
ΒΕΑ 35/40 393,800 -
ΒΕΘ 50/70 380,440 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019

Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.202,070
UNLEADED 95 BIO 1.157,862 1.157,394
UNLEADED 100 BIO 1.226,478 1.226,885
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 981,587 980,590
HEATING GASOIL (ΧΠ) 768,692 767,593
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 994,275 994,691
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,370 613,567
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,670 673,867
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,147 742,230
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,552 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 472,142 471,034
Fuel Oil No 380 1%S 459,034 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,970 -
KERO SPECIAL 589,330 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 373,080 371,970
ΒΕΑ 30/45 - 388,930
ΒΕΑ 35/40 390,030 -
ΒΕΘ 50/70 376,650 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019

Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.199,772
UNLEADED 95 BIO 1.155,574 1.155,085
UNLEADED 100 BIO 1.224,201 1.224,587
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 983,764 982,747
HEATING GASOIL (ΧΠ) 770,299 769,180
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 994,427 994,824
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 617,218 613,394
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 677,518 673,694
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,394 744,467
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 666,799 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 471,085 469,955
Fuel Oil No 380 1%S 457,691 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 583,050 -
KERO SPECIAL 588,410 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 370,660 369,540
ΒΕΑ 30/45 - 386,510
ΒΕΑ 35/40 387,630 -
ΒΕΘ 50/70 374,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2019

Τρίτη, 12 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.197,118
UNLEADED 95 BIO 1.152,909 1.152,441
UNLEADED 100 BIO 1.221,455 1.221,872
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 985,564 984,567
HEATING GASOIL (ΧΠ) 771,550 770,441
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 995,119 995,535
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 618,000 614,197
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 678,300 674,497
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 720,414 744,497
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 667,775 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 468,888 467,770
Fuel Oil No 380 1%S 455,117 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,460 -
KERO SPECIAL 587,820 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,440 368,350
ΒΕΑ 30/45 - 385,300
ΒΕΑ 35/40 386,400 -
ΒΕΘ 50/70 373,010 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Μαρτίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 9 έως 11 Μαρτίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.193,701
UNLEADED 95 BIO 1.149,512 1.149,024
UNLEADED 100 BIO 1.217,905 1.218,282
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 986,458 985,431
HEATING GASOIL (ΧΠ) 772,323 771,204
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 988,569 988,956
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 610,811 606,986
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 671,111 667,286
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 718,391 742,403
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 659,283 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 466,661 465,532
Fuel Oil No 380 1%S 452,585 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,610 -
KERO SPECIAL 587,950 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 369,760 368,650
ΒΕΑ 30/45 - 385,570
ΒΕΑ 35/40 386,690 -
ΒΕΘ 50/70 373,330 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2019

Παρασκευή, 8 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.193,487
UNLEADED 95 BIO 1.149,319 1.148,820
UNLEADED 100 BIO 1.217,549 1.217,926
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 988,838 987,811
HEATING GASOIL (ΧΠ) 775,486 774,367
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 982,356 982,731
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 604,017 600,193
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 664,317 660,493
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 716,184 740,124
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,350 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 467,271 466,131
Fuel Oil No 380 1%S 452,880 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 584,610 -
KERO SPECIAL 589,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 372,760 371,640
ΒΕΑ 30/45 - 388,520
ΒΕΑ 35/40 389,640 -
ΒΕΘ 50/70 376,310 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2019

Πέμπτη, 7 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.189,053
UNLEADED 95 BIO 1.144,895 1.144,397
UNLEADED 100 BIO 1.212,912 1.213,278
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 987,364 986,336
HEATING GASOIL (ΧΠ) 774,265 773,147
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 970,334 970,711
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 591,590 587,776
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 651,890 648,076
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 707,052 730,930
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 638,099 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,694 464,556
Fuel Oil No 380 1%S 451,294 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,560 -
KERO SPECIAL 587,880 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 373,500 372,380
ΒΕΑ 30/45 - 389,220
ΒΕΑ 35/40 390,340 -
ΒΕΘ 50/70 377,040 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 6 Μαρτίου 2019

Τετάρτη, 6 Μάρτιος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.186,277
UNLEADED 95 BIO 1.142,129 1.141,630
UNLEADED 100 BIO 1.209,963 1.210,329
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 987,882 986,855
HEATING GASOIL (ΧΠ) 775,069 773,940
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 959,565 959,951
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 580,484 576,680
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 640,784 636,980
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 698,692 722,510
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 626,302 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 465,664 464,525
Fuel Oil No 380 1%S 451,162 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 582,830 -
KERO SPECIAL 588,140 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 374,270 373,150
ΒΕΑ 30/45 - 389,950
ΒΕΑ 35/40 391,070 -
ΒΕΘ 50/70 377,810 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)