ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιανουαρίου, 2019:

Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019

Παρασκευή, 18 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.130,321
UNLEADED 95 BIO 1.086,183 1.085,705
UNLEADED 100 BIO 1.152,990 1.153,377
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 943,805 942,788
HEATING GASOIL (ΧΠ) 737,836 736,718
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 885,944 886,320
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 507,270 503,486
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 567,570 563,786
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,162 645,879
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 553,912 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 423,479 422,360
Fuel Oil No 380 1%S 409,129 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,060 -
KERO SPECIAL 547,340 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,750 326,650
ΒΕΑ 30/45 - 343,370
ΒΕΑ 35/40 344,480 -
ΒΕΘ 50/70 331,270 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 17 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.130,677
UNLEADED 95 BIO 1.086,549 1.086,072
UNLEADED 100 BIO 1.153,174 1.153,560
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 942,443 941,446
HEATING GASOIL (ΧΠ) 737,532 736,423
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 884,815 885,202
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 505,937 502,175
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 566,237 562,475
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 622,457 646,113
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 552,182 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 422,849 421,739
Fuel Oil No 380 1%S 408,478 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,320 -
KERO SPECIAL 547,590 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,780 325,680
ΒΕΑ 30/45 - 342,360
ΒΕΑ 35/40 343,450 -
ΒΕΘ 50/70 330,290 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019

Τετάρτη, 16 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.131,277
UNLEADED 95 BIO 1.087,149 1.086,672
UNLEADED 100 BIO 1.153,590 1.153,977
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,500 939,513
HEATING GASOIL (ΧΠ) 736,443 735,355
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 881,041 881,438
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 501,921 498,188
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 562,221 558,488
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 620,403 643,987
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 547,677 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 422,726 421,618
Fuel Oil No 380 1%S 408,458 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 542,210 -
KERO SPECIAL 547,460 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 327,210 326,120
ΒΕΑ 30/45 - 342,740
ΒΕΑ 35/40 343,830 -
ΒΕΘ 50/70 330,710 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019

Τρίτη, 15 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.131,146
UNLEADED 95 BIO 1.087,008 1.086,539
UNLEADED 100 BIO 1.153,407 1.153,804
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 940,367 939,392
HEATING GASOIL (ΧΠ) 736,453 735,375
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 876,160 876,557
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 496,642 492,909
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 556,942 553,209
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 618,277 641,851
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 541,605 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 423,245 422,146
Fuel Oil No 380 1%S 409,027 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 543,690 -
KERO SPECIAL 548,940 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 328,730 327,650
ΒΕΑ 30/45 - 344,250
ΒΕΑ 35/40 345,330 -
ΒΕΘ 50/70 332,220 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Ιανουαρίου 2019

Σάββατο έως Δευτέρα, 12 έως 14 Ιανουαρίου 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.128,043
UNLEADED 95 BIO 1.083,915 1.083,438
UNLEADED 100 BIO 1.150,306 1.150,692
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 936,188 935,191
HEATING GASOIL (ΧΠ) 732,274 731,185
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 865,045 865,421
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 485,384 481,631
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 545,684 541,931
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 608,127 631,702
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 530,073 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 421,648 420,529
Fuel Oil No 380 1%S 407,755 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 539,920 -
KERO SPECIAL 545,170 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 326,250 325,150
ΒΕΑ 30/45 - 341,770
ΒΕΑ 35/40 342,870 -
ΒΕΘ 50/70 329,750 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019

Παρασκευή, 11 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.125,114
UNLEADED 95 BIO 1.080,977 1.080,509
UNLEADED 100 BIO 1.147,458 1.147,845
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 932,354 931,357
HEATING GASOIL (ΧΠ) 728,592 727,503
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 855,688 856,085
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 475,550 471,807
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 535,850 532,107
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 602,158 625,783
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 519,273 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 419,716 418,618
Fuel Oil No 380 1%S 406,068 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 535,540 -
KERO SPECIAL 540,790 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 323,530 322,450
ΒΕΑ 30/45 - 339,100
ΒΕΑ 35/40 340,180 -
ΒΕΘ 50/70 327,030 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019

Πέμπτη, 10 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.120,589
UNLEADED 95 BIO 1.076,461 1.075,983
UNLEADED 100 BIO 1.143,054 1.143,431
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 925,754 924,747
HEATING GASOIL (ΧΠ) 721,981 720,873
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 848,376 848,763
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 467,637 463,865
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 527,937 524,165
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 599,077 622,762
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 510,150 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 414,540 413,420
Fuel Oil No 380 1%S 401,145 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 527,530 -
KERO SPECIAL 532,800 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 317,710 316,610
ΒΕΑ 30/45 - 333,310
ΒΕΑ 35/40 334,410 -
ΒΕΘ 50/70 321,230 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019

Τετάρτη, 9 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.115,269
UNLEADED 95 BIO 1.071,131 1.070,654
UNLEADED 100 BIO 1.137,796 1.138,183
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 917,566 916,570
HEATING GASOIL (ΧΠ) 713,531 712,421
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 843,027 843,412
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 461,607 457,833
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 521,907 518,133
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 598,416 622,162
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 502,787 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 408,569 407,461
Fuel Oil No 380 1%S 395,573 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 517,430 -
KERO SPECIAL 522,720 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 310,260 309,160
ΒΕΑ 30/45 - 325,900
ΒΕΑ 35/40 326,990 -
ΒΕΘ 50/70 313,780 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)

Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019

Τρίτη, 8 Ιανουάριος 2019
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
Βενζίνες (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP BIO - 1.114,538
UNLEADED 95 BIO 1.070,400 1.069,911
UNLEADED 100 BIO 1.137,125 1.137,491
Πετρέλαια (τιμές σε €/m3, συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 912,309 911,281
HEATING GASOIL (ΧΠ) 708,029 706,899
Υγραέρια – LPG (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG AUTO 845,172 845,539
LPG ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 463,162 459,358
LPG ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 523,462 519,658
ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 604,711 628,447
ΒΟΥΤΑΝΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 503,153 -
ΜΑΖΟΥΤ-FUEL OIL (τιμές σε €/μ.τ., συμπεριλ. φόρων – τελών, προ ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
Fuel Oil No 180 1%S 404,074 402,936
Fuel Oil No 380 1%S 391,270 -
ΚΗΡΟΖΙΝΗ – KERO (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
KERO 511,100 -
KERO SPECIAL 516,390 -
ΑΣΦΑΛΤΟΣ (τιμές σε €/μ.τ., προ φόρων – τελών και ΦΠΑ)
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 306,650 305,530
ΒΕΑ 30/45 - 322,280
ΒΕΑ 35/40 323,400 -
ΒΕΘ 50/70 310,180 -

ΧΠ: Χειμερινή Περίοδος(από 15/10 έως 30/4 επόμενου έτους)