ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Απριλίου, 2017:

ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017

ΠΕΜΠΤΗ 13/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.159,153 UNLEADED LRP 1.199,874
UNLEADED 95 1.155,828 UNLEADED 95 1.154,954
UNLEADED 100 1.228,279 UNLEADED 100 1.228,329
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 918,411 DIΕSEL AUTO BIO 917,323
HEATING GASOIL 709,370 HEATING GASOIL 708,191
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 499,750 LPG 494,600
LPG Auto 510,340 LPG Auto 509,630
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 299,730 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 298,550
ΒΕΑ 35/40 317,730 ΒΕΑ 30/45 316,550
ΒΕΘ 50/70 303,520 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.156,164 UNLEADED LRP 1.196,894
UNLEADED 95 1.152,848 UNLEADED 95 1.151,983
UNLEADED 100 1.225,167 UNLEADED 100 1.225,218
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 914,658 DIΕSEL AUTO BIO 913,580
HEATING GASOIL 705,150 HEATING GASOIL 703,971
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 497,860 LPG 492,740
LPG Auto 507,990 LPG Auto 507,290
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 297,970 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 296,800
ΒΕΑ 35/40 315,950 ΒΕΑ 30/45 314,780
ΒΕΘ 50/70 301,760 -

ΤΡΙΤΗ 11/04/2017

ΤΡΙΤΗ 11/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.152,309 UNLEADED LRP 1.193,010
UNLEADED 95 1.148,993 UNLEADED 95 1.148,099
UNLEADED 100 1.221,160 UNLEADED 100 1.221,190
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 911,261 DIΕSEL AUTO BIO 910,163
HEATING GASOIL 701,530 HEATING GASOIL 700,330
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 497,120 LPG 491,960
LPG Auto 506,960 LPG Auto 506,240
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 295,960 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 294,770
ΒΕΑ 35/40 313,910 ΒΕΑ 30/45 312,720
ΒΕΘ 50/70 299,740 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 08-10/04/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 08-10/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,148,058 UNLEADED LRP 1.188,758
UNLEADED 95 1,144,752 UNLEADED 95 1.143,858
UNLEADED 100 1,216,756 UNLEADED 100 1.216,777
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 907,051 DIΕSEL AUTO BIO 905,942
HEATING GASOIL 697,237 HEATING GASOIL 696,038
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 494,480 LPG 489,340
LPG Auto 504,240 LPG Auto 503,520
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 292,800 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 291,620
ΒΕΑ 35/40 310,720 ΒΕΑ 30/45 309,540
ΒΕΘ 50/70 296,580 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/04/2017

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,144,834 UNLEADED LRP 1.185,544
UNLEADED 95 1,141,529 UNLEADED 95 1.140,634
UNLEADED 100 1,213,441 UNLEADED 100 1.213,461
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 903,044 DIΕSEL AUTO BIO 901,936
HEATING GASOIL 693,455 HEATING GASOIL 692,265
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 497,320 LPG 492,180
LPG Auto 506,200 LPG Auto 505,480
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 290,170 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 288,990
ΒΕΑ 35/40 308,080 ΒΕΑ 30/45 306,890
ΒΕΘ 50/70 293,940 -

ΠΕΜΠΤΗ 06/04/2017

ΠΕΜΠΤΗ 06/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,139,871 UNLEADED LRP 1.180,582
UNLEADED 95 1,136,566 UNLEADED 95 1.135,681
UNLEADED 100 1,208,376 UNLEADED 100 1.208,416
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 899,820 DIΕSEL AUTO BIO 898,732
HEATING GASOIL 690,983 HEATING GASOIL 689,804
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 498,360 LPG 493,240
LPG Auto 506,830 LPG Auto 506,130
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 287,420 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 286,240
ΒΕΑ 35/40 305,310 ΒΕΑ 30/45 304,140
ΒΕΘ 50/70 291,190 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 05/04/2017

ΤΕΤΑΡΤΗ 05/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,135,813 UNLEADED LRP 1,176,544
UNLEADED 95 1,132,518 UNLEADED 95 1,131,654
UNLEADED 100 1,204,186 UNLEADED 100 1,204,227
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 896,810 DIΕSEL AUTO BIO 895,742
HEATING GASOIL 688,573 HEATING GASOIL 687,413
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 500,480 LPG 495,380
LPG Auto 508,470 LPG Auto 507,780
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 285,370 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 284,200
ΒΕΑ 35/40 303,240 ΒΕΑ 30/45 302,070
ΒΕΘ 50/70 289,130 -

ΤΡΙΤΗ 04/04/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΡΙΤΗ 04/04/2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.130,728 UNLEADED LRP 1.171,469
UNLEADED 95 1.127,443 UNLEADED 95 1.126,589
UNLEADED 100 1.198,888 UNLEADED 100 1.198,949
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 892,975 DIΕSEL AUTO BIO 891,898
HEATING GASOIL 685,125 HEATING GASOIL 683,956
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 504,940 LPG 499,850
LPG Auto 512,190 LPG Auto 511,500
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 282,380 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 281,220
ΒΕΑ 35/40 300,210 ΒΕΑ 30/45 299,050
ΒΕΘ 50/70 286,140 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 01-03/04/2017

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 01-03/04/2017
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.124,474 UNLEADED LRP 1.165,194
UNLEADED 95 1.121,199 UNLEADED 95 1.120,324
UNLEADED 100 1.192,267 UNLEADED 100 1.192,297
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 888,816 DIΕSEL AUTO BIO 887,738
HEATING GASOIL 681,464 HEATING GASOIL 680,203
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 503,530 LPG 498,450
LPG Auto 510,860 LPG Auto 510,150
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 278,740 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 277,570
ΒΕΑ 35/40 296,480 ΒΕΑ 30/45 295,320
ΒΕΘ 50/70 282,470 -