ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Ιουλίου, 2016:

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/07/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 16-18/07/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,020,591 UNLEADED LRP 1,051,020
UNLEADED 95 1,017,418 UNLEADED 95 1,016,462
UNLEADED 100 1,085,435 UNLEADED 100 1,085,354
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 750,854 DIΕSEL AUTO BIO 749,756
HEATING GASOIL 571,699 HEATING GASOIL 570,479
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 390,210 LPG 386,760
LPG Auto 392,350 LPG Auto 393,170
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,080 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,890
ΒΕΑ 35/40 247,260 ΒΕΑ 30/45 246,080
ΒΕΘ 50/70 233,700 -  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-07-2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,018,587 UNLEADED LRP 1,049,037
UNLEADED 95 1,015,415 UNLEADED 95 1,014,469
UNLEADED 100 1,083,513 UNLEADED 100 1,083,452
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 752,512 DIΕSEL AUTO BIO 751,434
HEATING GASOIL 573,174 HEATING GASOIL 571,954
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 390,740 LPG 387,310
LPG Auto 392,930 LPG Auto 393,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,450 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 228,280
ΒΕΑ 35/40 246,660 ΒΕΑ 30/45 245,490
ΒΕΘ 50/70 233,070 -

ΠΕΜΠΤΗ 14-07-2016

ΠΕΜΠΤΗ 14-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,015,476 UNLEADED LRP 1,045,915
UNLEADED 95 1,012,292 UNLEADED 95 1,011,347
UNLEADED 100 1,080,472 UNLEADED 100 1,080,411
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 754,515 DIΕSEL AUTO BIO 753,437
HEATING GASOIL 574,639 HEATING GASOIL 573,418
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 392,240 LPG 388,810
LPG Auto 394,350 LPG Auto 395,190
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,170 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 227,990
ΒΕΑ 35/40 246,420 ΒΕΑ 30/45 245,240
ΒΕΘ 50/70 232,800 -  

ΤΕΤΑΡΤΗ 13-07-2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 13-07-2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,016,076 UNLEADED LRP 1,046,505
UNLEADED 95 1,012,892 UNLEADED 95 1,011,937
UNLEADED 100 1,081,073 UNLEADED 100 1,080,991
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,745 DIΕSEL AUTO BIO 757,647
HEATING GASOIL 578,594 HEATING GASOIL 577,374
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 395,890 LPG 392,440
LPG Auto 397,820 LPG Auto 398,640
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,830 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,650
ΒΕΑ 35/40 248,080 ΒΕΑ 30/45 246,890
ΒΕΘ 50/70 234,460 -

ΤΡΙΤΗ 12/07/2016

 ΤΡΙΤΗ 12/07/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,013,512 UNLEADED LRP
UNLEADED 95 1,010,330 UNLEADED 95
UNLEADED 100 1,078,509 UNLEADED 100
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 758,787 DIΕSEL AUTO BIO
HEATING GASOIL 578,737 HEATING GASOIL
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 396,920 LPG
LPG Auto 398,800 LPG Auto
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,440 ΒΕΑ 50/70 & 70/100
ΒΕΑ 35/40 247,690 ΒΕΑ 30/45
ΒΕΘ 50/70 234,070 -

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11/07/2016

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ 09-11/07/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1,014,062 UNLEADED LRP 1,044,481
UNLEADED 95 1,010,889 UNLEADED 95 1,009,913
UNLEADED 100 1,078,936 UNLEADED 100 1,078,835
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 759,041 DIΕSEL AUTO BIO 757,943
HEATING GASOIL 579,510 HEATING GASOIL 578,269
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 398,690 LPG 395,240
LPG Auto 400,070 LPG Auto 400,880
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 230,400 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 229,210
ΒΕΑ 35/40 247,610 ΒΕΑ 30/45 246,430
ΒΕΘ 50/70 234,020 -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/07/2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/07/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.020,988 UNLEADED LRP 1.051,437
UNLEADED 95 1.017,815 UNLEADED 95 1.016,879
UNLEADED 100 1.085,852 UNLEADED 100 1.085,801
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 762,925 DIΕSEL AUTO BIO 761,858
HEATING GASOIL 584,269 HEATING GASOIL 583,069
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 404,280 LPG 400,870
LPG Auto 405,020 LPG Auto 405,870
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,930 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 231,760
ΒΕΑ 35/40 250,120 ΒΕΑ 30/45 248,960
ΒΕΘ 50/70 236,550 -

ΠΕΜΠΤΗ 07/07/2016

ΠΕΜΠΤΗ 07/07/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.026,398 UNLEADED LRP 1.056,603
UNLEADED 95 1.023,225 UNLEADED 95 1.022,045
UNLEADED 100 1.091,263 UNLEADED 100 1.090,907
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 765,143 DIΕSEL AUTO BIO 763,821
HEATING GASOIL 587,006 HEATING GASOIL 585,550
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 408,650 LPG 404,950
LPG Auto 408,890 LPG Auto 409,450
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 233,990 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 232,660
ΒΕΑ 35/40 251,160 ΒΕΑ 30/45 249,810
ΒΕΘ 50/70 237,610 -

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/07/2016

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/07/2016
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1.032,653 UNLEADED LRP 1.063,101
UNLEADED 95 1.029,490 UNLEADED 95 1.028,554
UNLEADED 100 1.097,558 UNLEADED 100 1.097,496
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 769,394 DIΕSEL AUTO BIO 768,336
HEATING GASOIL 591,642 HEATING GASOIL 590,442
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 413,100 LPG 409,690
LPG Auto 412,890 LPG Auto 413,730
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
ΒΕΑ 50/70 & 70/100 236,130 ΒΕΑ 50/70 & 70/100 234,970
ΒΕΑ 35/40 253,290 ΒΕΑ 30/45 252,130
ΒΕΘ 50/70 239,750 -