ΤΙΜΕΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Rotating Header Image

Αυγούστου, 2015:

ΤΡΙΤΗ 18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 18/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1105,501 UNLEADED LRP  1105,399
UNLEADED 95 1102,337 UNLEADED 95  1101,361
UNLEADED 100 1171,331 UNLEADED 100  1171,229
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 802,588 DIΕSEL AUTO BIO 801,388
HEATING GASOIL 723,721 HEATING GASOIL 722,500
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 375,190 LPG 373,080
LPG Auto 381,290 LPG Auto 383,210
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 240,490 50/70 & 70/100  238,850
35/40 257,640 30/45  256,000
50/70 244,100 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 15-17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ  15-17/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1104,819 UNLEADED LRP 1104,738
UNLEADED 95 1101,656 UNLEADED 95 1100,690
UNLEADED 100 1170,700 UNLEADED 100 1170,619
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 802,111 DIΕSEL AUTO BIO 800,921
HEATING GASOIL 723,029 HEATING GASOIL 721,798
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 374,700 LPG  372,590
LPG Auto 380,830 LPG Auto  382,760
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 241,630 50/70 & 70/100  239,990
35/40 258,800 30/45  257,160
50/70 245,250 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1107,687 UNLEADED LRP 1107,626
UNLEADED 95 1104,504 UNLEADED 95 1103,558
UNLEADED 100 1173,894 UNLEADED 100 1173,843
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 805,558 DIΕSEL AUTO BIO 804,389
HEATING GASOIL 726,039 HEATING GASOIL 724,839
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 376,180 LPG 374,090
LPG Auto 382,180 LPG Auto 384,150
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 244,890 50/70 & 70/100 243,260
35/40 262,140 30/45 260,510
50/70 248,520 - -

ΠΕΜΠΤΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΕΜΠΤΗ 13/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1106,222 UNLEADED LRP 1106,151
UNLEADED 95 1103,030 UNLEADED 95 1102,063
UNLEADED 100 1172,653 UNLEADED 100 1172,571
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 806,179 DIΕSEL AUTO BIO 804,979
HEATING GASOIL 725,469 HEATING GASOIL 724,239
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 377,290 LPG 375,170
LPG Auto 383,150 LPG Auto 385,110
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 246,960 50/70 & 70/100 245,310
35/40 264,270 30/45 262,630
50/70 250,600 - -

ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1105,928 UNLEADED LRP  1105,866
UNLEADED 95 1102,714 UNLEADED 95  1101,758
UNLEADED 100 1172,724 UNLEADED 100  1172,663
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 806,505 DIΕSEL AUTO BIO  805,315
HEATING GASOIL 725,073 HEATING GASOIL  732,852
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 379,310 LPG  377,200
LPG Auto 385,050 LPG Auto  387,030
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 249,290 50/70 & 70/100  247,650
35/40 266,710 30/45  265,070
50/70 252,960 - -

ΤΡΙΤΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΤΡΙΤΗ 11/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1111,440 UNLEADED LRP  1111,369
UNLEADED 95 1108,206 UNLEADED 95  1107,249
UNLEADED 100 1178,542 UNLEADED 100  1178,48
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 808,650 DIΕSEL AUTO BIO  807,460
HEATING GASOIL 727,076 HEATING GASOIL  725,846
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 381,220 LPG  379,090
LPG Auto 387,190 LPG Auto  389,170
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 252,980 50/70 & 70/100  251,320
35/40 270,470 30/45  268,820
50/70 256,660 - -

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΔΕΥΤΕΡΑ 08-10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΣΑΒΒΑΤΟ-ΔΕΥΤΕΡΑ  08-10/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1113,565 UNLEADED LRP  1113,464
UNLEADED 95 1110,341 UNLEADED 95  1109,345
UNLEADED 100 1180,677 UNLEADED 100  1180,576
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 807,216 DIΕSEL AUTO BIO  805,996
HEATING GASOIL 762,283 HEATING GASOIL  725,022
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 385,870 LPG  383,710
LPG Auto 391,350 LPG Auto  393,310
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 253,340 50/70 & 70/100  251,670
35/40 270,830 30/45  269,160
50/70 257,020 - -

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07/08/2015
ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ (EX-FACTORY)
GASOLINES
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
UNLEADED LRP 1118,325 UNLEADED LRP  1118,253
UNLEADED 95 1115,091 UNLEADED 95  1114,135
UNLEADED 100 1185,488 UNLEADED 100  1185,417
DIESELS
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
DIΕSEL AUTO BIO 808,132 DIΕSEL AUTO BIO  806,942
HEATING GASOIL 728,551 HEATING GASOIL  727,330
LPG
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
LPG 390,720 LPG  388,600
LPG Auto 395,780 LPG Auto  397,770
BITUMEN
ΕΛ.ΠΕ. Motor Oil
50/70 & 70/100 253,990 50/70 & 70/100  252,340
35/40 271,470 30/45  269,820
50/70 257,670 - -

ΠΕΜΠΤΗ 06 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Oil 2015.08.06